About

We were born out of a passion and relentless attitude to questions about the possibilities of real preventive medicine, i.e. one that is able to capture the moment when the process of disturbing changes in the body begins.

Our History

Nasza historia rozpoczyna się pod koniec 2016 roku, kiedy po raz pierwszy zadaliśmy sobie pytanie o sposoby nieinwazyjnego monitorowania parametrów życiowych człowieka, po to by na wczesnym etapie wyłapywać drobne zmiany, które mogą być pierwszym sygnałem, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego.

Rozwój technologii na całym świecie podąża w kierunku, w którym z każdej strony dzięki różnym, niezależnym od siebie systemom monitoruje się nasze tętno, monitoruje się nasz sen oraz inne parametry. Nasze prace projektowe nabrały tempa i w 2018 roku projekt przyjął nazwę Ecomed. Interdyscyplinarny zespół opracował futurystyczną koncepcję inteligentnego, nieinwazyjnego systemu monitorowania parametrów życiowych w środowisku domowym. Koncepcja została opisana, zwizualizowana i zgłoszona do ochrony patentowej.
Nasz pomysł zdobył uznanie w wąskim gronie międzynarodowych potentatów z Japonii, Izraela oraz w krajach arabskich.One of the elements of the entire system were solutions using thermography technologies, i.e. imaging with the use of special infrared radiation detectors, which is the result of physiological and metabolic processes constantly taking place in the human body.Despite the global coronavirus pandemic, 2020 has been a key year for three reasons. Thermography technology has become widespread for the purpose of non-invasive monitoring of body temperature, which in case of elevated temperature may indicate inflammation in the body.Secondly, we assembled a team which made it possible to take up the challenge of developing new medical devices using thermography technology for applications in various areas of medicine, sports and rehabilitation.Po trzecie zapadła decyzja o powołaniu do życia podmiotu, którego głównym celem będzie projektowanie, wytwarzanie i wprowadzanie na rynek światowy wyrobów medycznych wykorzystujących termografię .

Mission

Our primary mission is to popularize thermography technology as a method of imaging diagnostics in preventive and regenerative medicine, including physiotherapy and sports medicine.

Vision

W ciągu 6-8 lat zamierzamy zostać rozpoznawalnym liderem na rynku światowym w zakresie projektowania i wytwarzania oraz sprzedaży wyrobów medycznych wykorzystujących technologię termografii w obrazowej diagnostyce medycznej.

Partnerzy