Polityka Prywatności

Informujemy, że właścicielem strony www.passio-ecomed.com i www.analizatoryciala.pl jest firma Passio Ecomed sp. z o.o. Firma Passio Ecomed sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy 1 (82-300 Elbląg) w związku z prowadzoną przez siebie działalnością̨ przetwarza informacje, wśród których mogą̨ znajdować́się̨ dane, które w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO lub Rozporządzeniem), mają charakter danych osobowych. W związku z realizacją przepisów RODO oraz w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Passio Ecomed spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Sulimy 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000087065, NIP 5783144751, REGON 387549387. Kontakt z Administratorem jest za pomocą tradycyjnej poczty pod adresem 82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1, a także drogą telefoniczną pod numerem 0048 535 499 346 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@passio-ecomed.com. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w zakresie zgody na przetwarzanie wyrażonej przez Klienta. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza, opisana w motywie 47 Rozporządzenia, w tym kierowanie ofert i świadczenie usług. Ponadto Administrator wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług przez Administratora i nie będzie naruszało interesów ani podstawowych praw i wolności Klientów. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: • dane personalne (w szczególności imię, nazwisko, nazwa firmy); • dane kontaktowe (w szczególności adres elektroniczny, numer telefonu); Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres dziesięciu lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Odbiorcami podanych przez Klientów danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Klientów zgodnie z art. 28 Rozporządzenia. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klientów może być w szczególności: • Passio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302925, posiadająca NIP 5542791555 oraz REGON 340441784, o kapitale zakładowym w wysokości 1 400 000 PLN. • Onkodietetyka sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 51, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785695, posiadająca NIP 9532767698 oraz REGON 383335815, o kapitale zakładowym w wysokości 1 400 000 PLN. • Open Labotec sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649724, posiadająca NIP 5542943692 oraz REGON 365959518, o kapitale zakładowym w wysokości 1 180 000 PLN. • SECA GmbH & CO. KG Hammer Steindamm 3-25, 22089 Hamburg, Niemcy Zarówno Administrator jak i Odbiorcy danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich i wymaganych obowiązującymi przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe użytkowników przed ich nieuprawnionym udostępnieniem, utratą czy uszkodzeniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient posiada prawo do: 1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 2) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, 3) żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, 4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 6) przenoszenia danych osobowych, 7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wszelkie żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczące cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania można wyrazić w dowolnej formie, w tym ustnie, telefonicznie bądź też pisemnie. Administrator niezwłocznie odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.passio-ecomed.com i www.analizatoryciala.pl wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić wszystkim użytkownikom strony jak najlepsze warunki korzystania z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies pozwalają: • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, • pamiętać ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie, • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, • ulepszać funkcje dostępne na stronie, • korzystać z narzędzi analitycznych, • korzystać z narzędzi marketingowych,• zapewniać możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, • wyświetlać treści pochodzące z serwisów trzecich. Dokładne informacje dotyczące wykorzystania plików cookies są wskazane poniżej. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki prywatności. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez usunięcie plików cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu internetowego. Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w celu: • określenia statusu zalogowania, • zapamiętania statusu zalogowania, • zapamiętania faktu akceptacji regulaminu. Cookies podmiotów trzecich. Serwis internetowy www.passio-ecomed.com i www.analizatoryciala.pl wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies opisane jest poniżej. Analiza i statystyka. Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. W tym zakresie korzystamy z narzędzia Google Analytics. Zbierane informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics. Marketing. Serwis internetowy wykorzystuje narzędzia marketingowe zapewniane przez serwis Facebook oraz przez Google, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka, jak również plików cookies firmy Google. Funkcje społecznościowe. Serwis internetowy zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Oracle związanych z usługą AddThis. Treści z serwisów zewnętrznych. Na stronie mogą być wyświetlane treści pochodzące z serwisów trzecich, w szczególności z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google związane z usługą YouTube. Korzystanie ze strony internetowej www.passio-ecomed.com i www.analizatoryciala.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym urządzenia, z którego pochodzi zapytanie. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej www.passio-ecomed.com i www.analizatoryciala.pl