Projects

Implementation of projects

IRTAWE Body

Projekt, którego celem jest opracowanie nowego wyrobu medycznego – komory wykorzystującej technologię termografii, jako narzędzia do wczesnej, profilaktycznej diagnostyki obrazowej całego ciała.

IRTAWE X1

A project aimed at developing a new medical device using thermography technology as a supporting tool in the process of medical and sports rehabilitation.

IRTAWE X2

A project aimed at developing a new medical device that uses thermography technology as a supporting tool in dentistry.

Timeline