O Nas

Zrodziliśmy się z pasji i nieustępliwej postawy pytania o możliwości związane z realną medycyną prewencyjną, czyli taką, która jest w stanie uchwycić moment, w którym rozpoczyna się proces niepokojących zmian w organizmie.

Nasza Historia

Nasza historia rozpoczyna się pod koniec 2016 roku, kiedy po raz pierwszy zadaliśmy sobie pytanie o sposoby nieinwazyjnego monitorowania parametrów życiowych człowieka, po to by na wczesnym etapie wyłapywać drobne zmiany, które mogą być pierwszym sygnałem, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego.

Rozwój technologii na całym świecie podąża w kierunku, w którym z każdej strony dzięki różnym, niezależnym od siebie systemom monitoruje się nasze tętno, monitoruje się nasz sen oraz inne parametry. 

 

Nasze prace projektowe nabrały tempa i w 2018 roku projekt przyjął nazwę Ecomed. Interdyscyplinarny zespół opracował futurystyczną koncepcję inteligentnego, nieinwazyjnego systemu monitorowania parametrów życiowych w środowisku domowym. Koncepcja została opisana, zwizualizowana i zgłoszona do ochrony patentowej.
Nasz pomysł zdobył uznanie w wąskim gronie międzynarodowych potentatów z Japonii, Izraela oraz w krajach arabskich.

 

Jednym z elementów całego systemu były rozwiązania wykorzystujące technologie termografii, czyli obrazowanie przy wykorzystaniu specjalnych detektorów promieniowania w paśmie podczerwieni, które jest efektem procesów fizjologicznych i metabolicznych nieustannie zachodzących w ludzkim organizmie.


2020 rok był pomimo globalnej pandemii koronawirusa kluczowy z trzech powodów. Technologia termografii się upowszechniła na potrzeby nieinwazyjnego monitorowania temperatury ciała, mogącej wskazywać w przypadku podniesionej temperatury na stan zapalny w organizmie.


Po drugie skompletowaliśmy zespół, dzięki któremu możliwym stało się podjęcie wyzwania jakim jest opracowanie propozycji nowych wyrobów medycznych wykorzystujących technologię termografii do aplikacji w różnych obszarach medycyny oraz sportu i rehabilitacji.


Po trzecie zapadła decyzja o powołaniu do życia podmiotu, którego głównym celem będzie projektowanie, wytwarzanie i wprowadzanie na rynek światowy wyrobów medycznych wykorzystujących termografię .

Misja

Naszą podstawową misją jest popularyzacja technologii termografii jako metody diagnostyki obrazowej w medycynie prewencyjnej oraz regeneracyjnej w tym fizjoterapii oraz medycynie sportowej.

Wizja

W ciągu 6-8 lat zamierzamy zostać rozpoznawalnym liderem na rynku światowym w zakresie projektowania i wytwarzania oraz sprzedaży wyrobów medycznych wykorzystujących technologię termografii w obrazowej diagnostyce medycznej.

Partnerzy