Projekty

Realizacja projektów

IRTAWE Body

Projekt, którego celem jest opracowanie nowego wyrobu medycznego – komory wykorzystującej technologię termografii, jako narzędzia do wczesnej, profilaktycznej diagnostyki obrazowej całego ciała.

IRTAWE X1

Projekt, którego celem jest opracowanie nowego wyrobu medycznego wykorzystującego technologię termografii jako narzędzia wspomagającego w procesie rehabilitacji medycznej i sportowej.

IRTAWE X2

Projekt, którego celem jest opracowanie nowego wyrobu medycznego wykorzystującego technologię termografii jako narzędzia wspomagającego w stomatologii.

Linia Czasu