Termografia

Termografia to termin używany do opisania techniki mapowania wzorców temperatury skóry i interpretacji tych informacji w celu oceny stanu fizjologicznego.

Jest to nieinwazyjny, bezkontaktowy sposób, który wykorzystuje ciepło z organizmu do pomocy w diagnozowaniu wielu schorzeń. Termografia jest całkowicie bezpieczna i nie wykorzystuje promieniowania.

Jest to łatwa w użyciu technologia do szybkiego i dokładnego badania i monitorowania pacjentów.

W ciągu ostatnich pięciu dekad wzrosła użyteczność diagnostycznego obrazowania termograficznego w celu uzyskania korelacji między fizjologią termiczną a temperaturą skóry.

Typowe aplikacje obejmują, ale nie są ograniczone do:

  • Wykrywanie raka piersi
  • Wykrywanie raka czerniaka i naczyniaka krwionośnego
  • Wykrywanie raka tarczycy
  • Ocena choroby naczyń obwodowych
  • Ocena urazów tkanek miękkich
  • Wykrywanie stanu infekcji
  • Ocena układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego

1)B.B.Lahiri,S.Bagavathiappan, T. Jayakumar, John Philips,Medical Applications of Infrared Thomography: A review, Infrared Physics & Technology, 55, 4, 2012, 221-235

2)A.Modrzejewska,M.Parafiniuk, The application of thermography in medicine – literature review, Pomeranian Journal of Life Science, 64, 3, 2018

3)T.J.Love,Analysis and Application of Thermography in Medical Diagnosis, Heat Transfer in Medicine and Biology,

4)M.Kaczmarek,A.Nowakowski A.,SiebertJ.,RogowskiJ.,Infrared thermography: applications in heart surgery, Event: Optoelectronic and Electronic Sensors III, 1998, Jurata, Poland

Obrazowanie termiczne w różnych specjalizacjach medycznych

Krioterapia

Schłodzenie powierzchni ciała prowadzi do rozszerzenia zakresu temperaturowego badanej powierzchni i prowadzi do uwidocznienia szczegółów niemożliwych do zauważenia na termogramach wykonanych bez oddziaływania czynnika w postaci niskiej temperatury.

Badania prowadzone były na grupie pacjentów z różnymi schorzeniami kręgosłupa: Spondyloartroza, Rwa kulszowa, Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa

Schorzenia naczyń krwionośnych

Podstawą zastosowania termowizji w ocenie schorzeń naczyń krwionośnych stanowi tzw. „efekt dermotermiczny”. Zmianom patologicznym towarzyszy miejscowy wzrost, bądź spadek temperatury łożyska naczyniowego i okolicznych tkanek miękkich.

Termografia w podczerwieni pozwala na jakościową ocenę zmian naczyniowych, zwłaszcza naczyń krążenia obwodowego, zlokalizowanych powierzchniowo. Otrzymane obrazy termiczne z pewnym przybliżeniem, pozwalają ocenić deformację naczyń czy też zakres mikrowylewów oraz zasięg procesów zapalnych tkanek miękkich

Medycyna sportowa

Podczas wysiłku fizycznego organizm ludzki ma do czynienia z pożytkowaniem energii przy jednoczesnym wzroście temperatury wewnętrznej ciała. Energia cieplna musi zostać wydalona z organizmu, ale by było to możliwe musi najpierw zajść jej transport z wnętrza ciała do powłoki skórnej.

 

Podczas testów wydolnościowych potwierdza się istnienie silnych korelacji pomiędzy temperaturą ciała, a parametrami oddechowymi takimi jak np. pobór tlenu O2.

 

Stomatologia

Wystąpienie stanu zapalnego w organizmie wiąże się z odpowiedzią systemu immunologicznego na zaburzenie homeostazy, którym mogą być patogeny, uszkodzone komórki czy toksyny. Rozpatrując stan zapalny na poziomie tkankowym można zaobserwować zjawiska takie jak zaczerwienienie, obrzęk, podwyższenie temperatury, dolegliwości bólowe oraz utrata funkcji tkanek wynikająca z lokalnej odpowiedzi naczyniowej i zapalnej komórek.

Pozwala to na wykorzystanie metody termografii w podczerwieni jako metody diagnostycznej w lokalizacji stanów zapalnych i patologii, a ponadto w monitorowaniu procesów gojenia się i powrotu do zdrowia w trakcie i po leczeniu.

Diagnostyka chorób piersi

W diagnostyce termowizyjnej chorób piersi najistotniejsze jest to, że technika daje nam informacje o fizjologii i jej zmianach w gruczole. Pośrednio można wnioskować o przebiegu angiogenezy i jej zmianach w gruczole, a nie o strukturze samego gruczołu. Jest to kluczowe ponieważ z punktu oceny ryzyka wystąpienia choroby, należy wiedzieć, że zmiany fizjologiczne pojawią się na długo przed tym jak wytworzą się zmiany strukturalne.